Odpowietrzanie-hamulców-z-ABS
Odpowietrzanie hamulców – z ABS i bez ABS
4 sierpnia 2023
Wiaty Garażowe: Ochrona i Styl dla Twojego Pojazdu
Wiaty Garażowe: Ochrona i Styl dla Twojego Pojazdu
16 sierpnia 2023
Pokaż wszystkie

KW na KM – Przelicznik

KW na KM Przelicznik

Najbardziej działającym na wyobraźnie aspektem posiadania samochodu jest moc jaką może rozwinąć pojazd. To także najbardziej rozpoznawalny parametr w odniesieniu do każdego pojazdu. Moc silnika samochodu określa się w koniach mechanicznych. Pomimo iż koń mechaniczny należy do bardziej rozpoznawalnych jednostek należy on jednocześnie do najmniej uniwersalnych z jaką mają do czynienia posiadacze czterech kółek. Konie mechaniczne są obecnie coraz rzadziej stosowaną jednostką mierzenia mocy silnik przez producentów. Koń mechaniczny swoją wiodącą rolę zaczął  tracić siedemdziesiątych XX wieku kiedy to za główną jednostkę mierzenia mocy każdego pojazdu przyjęto wat [ W ]. Obecnie do obliczenia mocy silnika samochodowego używany jest kilowat [ kW ], który odpowiada 1000 W.

Artykuł przy współpracy z portalem Klub.FM

KW na KM Przelicznik

Co to jest KM?

Skrótem KM określa się jednostkę mocy zawartą w układzie jednostek miar. Wartość konia mechanicznego równa się  ilości 735,49875 Watów co  odpowiada 0,9863 koniom parowym. Koń mechaniczny jako jednostka powstał w XIX wieku w momencie gdy na drogach częściej poruszały się maszyny parowe, których siła zwykle odpowiadała sile konia pociągowego. W tym samym czasie wymyślono wzór przelicznika na KM. Silnik parowy posiadający moc równą 3 KM mógł wykonać podobną pracę co jeden koń pociągowy, jednakże silnik parowy nie potrzebował odpoczynku i mógł pracować niemalże bez wytchnienia. Dlatego zaczęto stosować przelicznik KW, który pozwalał na obliczenie mocy silnika parowego, który w ciągu doby był w stanie wykonać tę samą pracę co trzy konie pracujące tylko po 8 godzin.

Co to jest KW?

Obecnie jako ujednoliconą jednostkę mocy wykorzystywaną w każdej maszynie uznaje się wat [W]. Kilowat [kW] zaś stanowi jednostkę, którą używany w określaniu mocy silników samochodowych lub też silników spalinowych. Kilowat stosowany jest obecnie często w ważnych dokumentach jakie posiadają kierowcy jak np. w karcie pojazdu, książce gwarancyjnej czy dowodzie rejestracyjnym. Kilowat stosuje się jako jednostkę także ogłoszeniach motoryzacyjnych oraz w informacjach jakie producenci umieszczają na swoich stronach na te,at pojazdów. Dzisiaj kilowat został wyparty przez jednostkę Km – koń mechaniczny, którą stosuje się w całej Europie.  W Niemczech można także spotkać się z określeniem konia mechanicznego jako PS – Pferdestärke.  Znacznie rzadziej można natknąć się na HPM (Horsepower Metric)  choć jest to jednostka nadal spotykana Znacznie rzadziej stosowaną jednostką od HPM jest HPI (Horsepower Imperial).

Przelicznik KM na KW

Konie mechaniczne pozostały jednak wciąż w powszechnym użytkowaniu. Dlatego też często wymagane jest przeliczanie KM na kW i na odwrót. Aby dokonać obliczenia KM na KW i odwrotnie można skorzystać z kalkulatora mocy silnika. Należy jednak znać wartość obu jednostek mocy, które wyglądają następująco:

  • 1 KM odpowiada 0,74 kW;
  • 1 kW odpowiada 1,36 KM.

1 KM odpowiada dokładnie 0,73549875 KW, zaś 1 KW to 1.359621617 Koni Mechanicznych. Jeśli chcemy obliczyć KM na kW, wartość posiadanych Koni Mechanicznych musimy pomnożyć przez 0,74, Przy przeliczeniu Kilowat na Konie Mechaniczne, wartość kW wystarczy pomnożyć przez liczbę 1,36. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym mamy zawartą informację o mocy silnika w wysokości 88 kW oznacza to, że moc silnika wynosi  88 kW x 1,359621617 KM = 119.646702296 KM czyli 119.65 koni mechanicznych.

Przeliczenia KW na KM dokonuje się w taki sam sposób. Moc silnika o wartości 130KW mnożymy prze z wartość 1,359621617. Tak więc wynikiem będzie:.

Przykład: 130kW x 1,36 = 176.75 KM

Podana wartość obliczania kW i KM i odwrotnie jest przybliżona i w zupełności wystarcza na obliczenie wartości KM i KW podczas codziennego użytkowania pojazdu.

KW na KM Przelicznik

BHP a KM

Skrót BHP oznacza Brake Horse Power i oznacza moc silnika na hamowni (stanowisku, gdzie otrzymywane są dane na temat osiągów silnika). BHP jako moc silnika jest niższy  niż KM. W ocenie mocy silnika w krajach anglosaskich używa się także HP – horsepower. Angielski koń parowy [HP] odpowiada 1,1 KM oraz 0,75 kW. W ten sposób można obliczyć:

  • 1 KM = 0,99 HP
  • 1 kW = 1,34 HP
  • 1 HP = 1,01 KM = 0,75 kW

Komentarze są wyłączone.