Cięcie laserem, plazmą i tlenem - czyli nowoczesne technologie w branży motoryzacyjnej
Cięcie laserem, plazmą i tlenem – czyli nowoczesne technologie w branży motoryzacyjnej
15 sierpnia 2021
Automatyzacja procesów przemysłowych w przypadku istniejących produktów
Automatyzacja procesów przemysłowych – kiedy to się opłaca?
13 września 2021
Pokaż wszystkie

Wypowiedzenie umowy OC – jakie informacje musi zawierać?

Wypowiedzenie umowy OC - jakie informacje musi zawierać?

Wypowiedzenie umowy OC - jakie informacje musi zawierać?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC to twoje prawo. Aby z niego skorzystać bez konsekwencji i dodatkowych opłat, musisz złożyć rezygnację z kontynuacji świadczeń maksymalnie na dzień przed upływającym terminem ważności dotychczasowej umowy, inaczej zostanie ona automatycznie przedłużona. 

 Wypowiedzenie umowy OC – kiedy masz do niego prawo?

Wypowiedzenie umowy OC nie jest zadaniem szczególnie skomplikowanym, choć przy jego przygotowaniu warto pamiętać o dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności, o czym przypominamy poniżej. Przede wszystkim jednak nie daj sobie wmówić, że umowę ubezpieczenia musisz kontynuować w PZU czy u jakiegokolwiek innego ubezpieczyciela. Obecnie na rynku panuje wysoka konkurencja, więc masz pełne prawo skorzystać z oferty, która jest z twojego punktu najbardziej korzystna. Ponieważ jednak w Polsce obowiązuje obowiązek posiadania polisy OC, jest ona właściwie automatycznie odnawiana, jeśli właściciel pojazdu nie zgłosi innych oczekiwań. Dlaczego tak ważne jest dopilnowanie terminu wypowiedzenia umowy i skonstruowanie odpowiednio przygotowanego pisma. 

Jeśli się spóźnisz, nic straconego. Po wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC ubezpieczyciel potrąci jedynie składkę za okres ochrony pojazdu do dnia rozwiązania umowy. Pamiętaj jednak, że musisz od razu kupić OC w innym towarzystwie. Inaczej nawet za dzień zwłoki w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym może ci zostać przyznana kara. 

Wypowiedzenie umowy OC - jakie informacje musi zawierać?
Wypowiedzenie umowy OC – jakie informacje musi zawierać?

Jak napisać wypowiedzenie OC?

Rezygnacja z umowy OC zawartej z konkretnym ubezpieczycielem musi zostać złożona na piśmie. Od tej zasady nie ma odstępstw. Wzór wypowiedzenia umowy możesz znaleźć na wielu stronach ubezpieczalni. Tutaj masz gwarancję aktualnych formularzy, obowiązujących w momencie składania. Nie musisz się więc obawiać, że przygotujesz dokument w nieodpowiedni sposób. Pamiętaj jednak, aby podać wszystkie dane, które pozwolą jednoznacznie zdefiniować konkretną umowę OC:

  • nazwa oraz pełny adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • dane wypowiadającego umowę, 
  • numer polisy, którą chcesz wypowiedzieć
  • dane ubezpieczonego pojazdu (numer rejestracyjny, a także model i marka),
  • wskazanie podstawy prawnej rezygnacji (w tym przypadku powołujemy się na art. 28, art. 28a, art. 31 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych).

We wniosku wypowiedzenia umowy powinien się znaleźć także okres ubezpieczenia OC. Koniecznie należy się pod taką rezygnacją odręcznie podpisać. Na dokumencie powinna się znaleźć również formuła o treści:”Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, wypowiadam powyższą umowę z zachowaniem terminu ustawowego”.

Jeśli w dokumencie zawrzesz wszystkie te elementy, nie musisz zastanawiać się, czy twoja rezygnacja zostanie przyjęta. Ubezpieczyciel nie będzie miał bowiem innego wyjścia.

Wypowiedzenie OC – o tym trzeba pamiętać

 Wzór wypowiedzenia umowy OC nie jest szczególnie skomplikowany. Wypowiedzenie polisy OC nie jest więc szczególnie trudna, natomiast warto pamiętać o czasie i formie jej dostarczenia. Dokument musi być złożony w formie pisemnej. Możesz go dostarczyć osobiście, kurierem, pocztów. W przypadku poczty liczy się data stempla pocztowego. Coraz więcej osób kupuje ubezpieczenie OC przez internet. Przez internet można je także wypowiedzieć. Coraz rzadziej w takim przypadku musi to być oryginał. Do wypowiedzenia umowy wystarczy wyraźny skan z podpisem i wysłany na odpowiedni adres mailowy. 

 

1 Komentarz

  1. […] Jeśli zakup polisy dotyczy jej zamiany – warto posiadać przy sobie umowę aktualnej polisy i zaświadczenie o jej dotychczasowym przebiegu. Jest to korzystne z tego punktu widzenia, iż jeśli nasza historia użytkowania nie posiada uchybień, wypadków, liczyć możemy na konkurencyjną stawkę. Może to także być związane z wypowiedzeniem obecnej umowy OC. […]